Pågående projekt 

__________________________________________________________________________


 


 

Flera tavlor samt olika betong och gipsfigurer, bl a betonghuvuden.